Лясковец: 070017878   Габрово: 070017066   Русе: 070017082   Плевен: 070017272   Шумен: 070017054

Кандидатстване по процедура за енергийна ефективност

ГРЕСТОКОМЕРС ЕООД кандидатства по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 "ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО„ ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ", С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. Подобряване енергийните характеристики на сграден фонд от нежилищни сгради, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки в базата си в гр. Лясковец, Община Лясковец, ул. Максим Райкович №29.